четвъртък 25, юли 2024г.
Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Няма данни за публикуции в раздел свободни места за ученик/ци