неделя 22, май 2022г.
Училищни планове, програми и правилници
Съобщението е:
за сведение
Кратък текст на съобщението:

Правилник за дейността на СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград за 2021-2022 учебна година


Съдържание на съобщението:

Правилник за дейността на СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград за 2021-2022 учебна година - ТУК


Публикувано от:
Хорозова, Александра
Директор