вторник 19, октомври 2021г.
Училищни планове, програми и правилници
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2023г. 15.09.2020г. за сведение:

Правилник а вътрешния трудов ред на СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград за 2020-2021 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Хорозова, Александра
31.12.2023г. 15.09.2020г. за сведение:

Правилник за дейносттана СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград за 2020-2021 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Хорозова, Александра