сряда 01, февруари 2023г.
Училищни планове, програми и правилници
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
14.09.2024г. 15.09.2022г. за сведение:

Училищни учебни планове за учебната 2022/2023 година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Хорозова, Александра
31.12.2023г. 15.09.2021г. за сведение:

Правилник за вътрешния трудов ред на СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград за 2021-2022 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Хорозова, Александра
31.12.2023г. 15.09.2021г. за сведение:

Правилник за дейността на СУ "Христо Ботев" - гр. Ивайловград за 2021-2022 учебна година

покажи съдържаниепокажи съдържание
Хорозова, Александра